Ajudes

Pla MOVES III

Pla MOVES III

Pla MOVES III: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.

Pla MOVES III: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible

Convoca: IVACE

Persones beneficiàries: entitats locals, persones jurídiques, comunitats de propietaris, persones físiques majors d'edat i persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/07/19/pdf/2021_7785.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/07/19/pdf/2021_7787.pdf