Visualització de contingut web

Atraure nous residents

 
 

En virtut de les competències atorgades a la Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) i, d'acord amb el Fòrum de Municipis d'Interior, la direcció general anteriorment esmentada té la intenció de secundar, en col·laboració amb els municipis beneficiaris de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, les activitats lligades a la captació de noves persones residents, com poden ser campanyes de participació ciutadana d'embelliment del municipi, recuperació dels espais públics, dotació i millora de nous serveis, concessió d'ajudes a noves persones residents, etc.

 

NORMATIVA

DECRET 16/2022, de 18 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport a la realització d'activitats lligades a la captació de noves persones residents, en els municipis beneficiaris de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana

 

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen subvencions destinades a donar suport a la realització d'activitats lligades a la captació de noves persones residents en els municipis beneficiaris de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2023, de la Presidència de la Generalitat, de concessió de subvencions destinades a donar suport a la realització d'activitats lligades a la captació de noves persones residents en els municipis beneficiaris de la línia específica del fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana