Visualització de contingut web

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals

Persones beneficiàries: persones titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals

Cobertura: anual fins un màxim de 8.000 € en funció de la superfície en la qual es realitze l'actuació i del grau de compliment de l'objectiu de l'ajuda i serà com a màxim de 120 €/ha/any

Límit de sol·licitud: 08/09/2022

Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/27/pdf/2022_5894.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/29/pdf/2022_7851.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/29/pdf/2022_7830.pdf

Tramitació: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22846