Visualització de contingut web

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

  • Subvencions per al Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir l'escletxa de gènere ????

Objecte: realització d'accions formatives en capacitats digitals demandades en l'àmbit productiu dirigides a dones prioritàriament desocupades i preferentment residents en municipis despoblats o del món rural, per a la millora de la seua ocupabilitat futura i impuls de l'emprenedoria digital (en particular, enfortint l'extensió d'empreses emergents start-ups de base tecnològica)

ersones beneficiàries: entitats locals i altres organismes públics, empreses, entitats privades sense ànim de lucre, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials inscrites en el Registre d'entitats de formació

Cobertura: 13 €/participant/hora de formació

Límit de sol·licitud: 15/09/2022

Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/01/pdf/2022_7311.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/01/pdf/2022_7345.pdf

 

  • Subvencions per a inversions del Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà

Objecte: atenció personalitzada a les dones desocupades d'àrees rurals i urbanes participants en itineraris individualitzats i personalitzats d'ocupació (orientació laboral, seguiment, informació, formació, inserció laboral, etc.)
 
Persones beneficiàries: corporacions locals (preferentment <5.000 hab.), entitats supramunicipals o mancomunitats, pactes territorials per a l'ocupació i el desenvolupament local, les entitats jurídiques sense ànim lucratiu
 
Cobertura: 1.715 € per dona atesa + 2.500 € addicionals per dona inserida en el mercat laboral + 25,39 € per dona participant per a la pòlissa d'assegurances
 
Límit de sol·licitud: 16/12/2022

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7029.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7086.pdf

 

 

  • Programa Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat -emprenedoria i microempreses- en municipis en situació o risc de despoblament

Persones beneficiàries: persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitat de béns

Cobertura: 5.000 € per persona beneficiària

Període de sol·licitud: 31/10/2022

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12904.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12941.pdf