Estratègia AVANT 20-30

Estratègia AVANT 20-30 - Ximo Puig

Aquesta Estratègia AVANT 20-30 és fruit del treball dut a terme per un equip d'investigadors de contrastada solvència acadèmica i pràctica. Un document dirigit per la Universitat de València i recolzat per les Càtedres AVANT, que la Generalitat ha impulsat juntament amb les universitats públiques valencianes.

El document respon a la planificació estratègica per a identificar dos qüestions. En primer lloc, radiografiar bé els problemes que condicionen els territoris afectats pel despoblament, com són l'envelliment, les baixíssimes densitats demogràfiques, la falta de serveis públics i d'igualtat d'oportunitats, la dificultat de la innovació empresarial o la precarització del treball.

Eixa radiografia no ix només de les universitats, sinó d'un treball de camp intens al qual han contribuït, amb els seus coneixements i experiències, grups d'acció local, sindicats i organitzacions agràries, associacions empresarials, col·legis professionals, cooperatives, alcaldes i empresaris, representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de les mancomunitats de municipis en procés de despoblament, de les diputacions provincials, del Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, membres de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament del Consell, així com nombroses associacions i organitzacions arrelades als territoris afectats.

El segon objectiu –i molt més important, perquè la Generalitat no està per a analitzar, sinó per a transformar–, era identificar els possibles camins o solucions prioritàries per tal de revertir l'actual desequilibri territorial. Un desequilibri que no només perjudica el territori de la Comunitat Valenciana i a la viabilitat futura de desenes de municipis, sinó que atempta –i això és el que més ens preocupa– contra els drets i les oportunitats de milers de valencians i valencianes. Eixa és la fortalesa d'aquesta Estratègia AVANT 20-30: proposar més de 200 accions concretes de dimensió econòmica, social, cultural, mediambiental i de governança política.

El present document, per tant, ens ajudarà a seguir traçant noves accions per enfrontar el repte demogràfic, social i cultural que és la lluita contra el despoblament.

Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana

Estrategia AVANT 20-30 - Jeannette Segarra Sales

El Consell, a fi d'atendre els problemes derivats del despoblament, va posar en marxa, l'Agenda Valenciana Anti-despoblament (AVANT), que té com a objectiu evitar desequilibris i potenciar l'interior coordinant les diferents iniciatives públiques dirigides a frenar la despoblació del nostre territori.

Una de les primeres accions que contemplava aquesta direcció general, va ser l'elaboració d'aquesta estratègia valenciana en la lluita contra el despoblament, dirigida per la Universitat de Valencia i amb la participació d´experts de les nostres Universitats públiques, que aquí és presenta.

No pot haver-hi una bona política territorial sense un estudi detallat de les característiques específiques del territori, dels seus problemes, però també de les seves potencialitats. Un estudi com aquest permetrà guiar la intervenció pública contra el despoblament d'ara endavant.

L'estratègia presenta un diagnòstic contrastat i ampli que s'ha configurat a través de l'aportació de fonts documentals i antecedents, però també a través de les experiències transmeses per les entitats i persones que han participat en el procés d'elaboració. Un bon nombre d'agents implicats en el desenvolupament territorial que han aportat les seves vivències i coneixements i que han generat sinergies, permetent avançar en el disseny d'estratègies, fins i tot de mesures concretes per a lluitar contra aquesta xacra social que suposa la despoblació.

Es tracta d'un treball sistemàtic, amb una metodologia que planteja tant factors com processos decisius per a la intervenció, per a fer front al problema i que estableix propostes concretes d'actuació, fins i tot seqüenciades en el temps.

L'obligació dels poders públics és cohesionar el territori, evitar els desequilibris i garantir la igualtat de condicions. Això suposa facilitar els elements necessaris perquè totes les persones que vulguen i puguen viure amb dignitat als nostres pobles. Amb aquest treball que es presenta, Estratègia Avant 20/30, posem una primera i fonamental pedra.

Jeannette Segarra Sales

Directora General

Agenda Valenciana Antidespoblament

Generalitat Valenciana