Visualització de contingut web

FONS DE COOPERACIÓ DESPOBLAMENT

El Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana te com a objectiu l'efectiva consecució dels principis d'autonomia i suficiència financera previstos en la Constitució, dotant als municipis en risc de despoblació de recursos financers suficients per a respondre a la necessitat d'impulsar la millora de la prestació de serveis públics. DECRET 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell.