CIUTADADANIA DIGITAL 2021

CIUTADANIA DIGITAL

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en col·laboració amb l'Agenda Valenciana Antidespoblació, llança el programa de CIUTADANIA DIGITAL amb l'objectiu de promoure la inclusió digital com a factor d'inclusió social. Aquest programa persegueix aprofitar l'ús de les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida en aquells municipis de la Comunitat Valenciana afectats per la despoblació, afavorint l'accés digital de persones residents i col·lectius vulnerables. Treballant pel desenvolupament d'una societat digital inclusiva basada en la igualtat d'oportunitats. És a dir, evitar noves formes d'exclusió i que les TIC estiguen a la disposició de tota la ciutadania.

El programa està dirigit a persones residents en municipis AVANT  i fins a 1.500 habitants, que vulguen reforçar les seues competències digitals bàsiques. Aquestes accions formatives tenen per objectiu familiaritzar a l'alumnat amb els conceptes generals sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), prenent com a referència el Marc Valencia de Competències Digitals ( DIGCOMP CV).. Este programa està dissenyat específicament per a ensenyar des de zero i sense necessitat de base prèvia els conceptes elementals sobre l'ús d'un telèfon intel·ligent o una tauleta, la navegació per internet i l'ús de les xarxes socials tant per a ús personal i professional. També s'impartiran accions formatives donant a conèixer l'e-Administració, per a facilitar la interacció de l'alumnat participant amb l'administració electrònica, permetent-li respondre a les seues necessitats, a través de l'adquisició de coneixements bàsics sobre administració electrònica i les eines existents.

Per a qualsevol dubte o consulta del programa CIUTADANIA DIGITAL, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: formacionavant@fvmp.org