Notícies / Actualitat

🏘️ Pla Conviure

❓ Objecte: rehabilitació d'edificis i adequació de l'entorn construït

👤 Persones beneficiàries: administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que siguen propietàries d'immobles a rehabilitar o estiguen en disposició de ser-ho

🗂️ Despeses subvencionables:

🔹 Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis

🔹 Adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com ara carrers, places o zones d'esplai i esbarjo, fins i tot estratègia local de rehabilitació si és el cas.

🔹 Únicament l'estratègia local de rehabilitació

💰 Cobertura: 100% (<5.000 hab.), 75% (5.000-50.000 hab.) o 50% (>50.000 hab.) amb un màxim de 500.000 € considerant els criteris següents:

🔹 Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació: fins 3.000 € (1a vegada) o 1.500 € (vegades successives)

🔹 Redacció de l'estratègia local de rehabilitació (incloses les fitxes): fins 12.000 €

🔹 Redacció de projectes: fins 10% del cost d'execució de l'obra [en cas de sol·licitar sols aquesta actuació els percentatges són: 100% (<500 hab.), 80% (501-5.000 hab.), 60% (5.001-50.000 hab.) o 40% (>50.000 hab.)]

🔹 Execució d'obres: fins els costs mitjans de mercat (fixats per l'Institut valencià de l'edificació - IVE)

🔹 Adquisició de l'immoble (edifici o sòl): fins 30% del cost d'execució de l'obra

📥 Període de sol·licitud: 25/04/2023

📖 i 📜 Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1652.pdf

📑 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1736.pdf