Notícies / Actualitat

🏘️ Pla Recuperem llars

❓ Objecte: rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials

👤 Persones beneficiàries: administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que siguen propietàries d'immobles a rehabilitar o estiguen en disposició de ser-ho

🗂️ Despeses subvencionables:

🔹 Actuacions prèvies a l'adequació de l'habitatge o de l'immoble

🔹 Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació per a aconseguir les degudes condicions d'habitabilitat (inclosos equips i instal·lacions tèrmiques, placa de cocció, forn, extractor de fums i mobiliari de cuina i bany) i aconseguir una qualificació energètica mínima B

🔹 Qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en edificis complets

🔹 Adquisició prèvia de l'immoble

💰 Cobertura: 100% (<500 hab.), 80% (501-5.000 hab.), 60% (5.000-50.000 hab.) o 40% (>50.000 hab.) fins un màxim de 750 €/m2 de superfície construïda o 75.000 € per habitatge resultant (500.000 € màxim per municipi) considerant els criteris següents:

🔹 Realització de l'IEE.CV: segons el nombre d'habitatges

🔹 Redacció de projectes: fins 10% del cost d'execució de l'obra

🔹 Execució d'obres: fins els costs mitjans de mercat (fixats per l'Institut valencià de l'edificació - IVE)

🔹 Adquisició de l'immoble: fins el 100%

📥 Període de sol·licitud: 25/04/2023

📜 Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1653.pdf

📑 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1739.pdf