Notícies / Actualitat

Ajudes per a fomentar l'emprenedoria en municipis amb el risc de despoblament (EAUTOP 2023)

Convocatòria per a la Comunitat Valenciana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball llança les ajudes per a fomentar l'emprenedoria en municipis amb el risc de despoblament.

OBJECTE

Fomentar l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament, així com l'emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

BENEFICIARIS

Persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

REQUISITS

  1. Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2023 i fins al 28 de febrer de 2023.
  2. Mantindre la inscripció en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.
  3. Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el RETA amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
  4. El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.
  5. Complir almenys una de les següents condicions:
    • Desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'annex.
    • Desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

QUANTIA

L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària.

TERMINIS

Aquesta convocatòria estarà activa des del 25 de gener de 2023 fins al 30 de juny de 2023.

MÉS INFORMACIÓ