Notícies / Actualitat

DEDUCCIONS FISCALS EN LA RENDA 2022 PER RESIDIR EN ZONES AMB ALT RISC DE DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA

El fenomen del despoblament és un problema estatal i transversal i ha de ser tractat des de l'acció pública amb les polítiques de suport que siguen necessàries. La Generalitat ha pres el compromís de col·laborar amb la solució del problema complex de la despoblació des del prisma fiscal, d'acord amb els principis de legalitat, suficiència i progressivitat.

  • Les persones contribuents es beneficiaran en la Renda 2022 de les deduccions fiscals per a les zones amb el risc de despoblació.

 

  • Aquelles persones residents en un municipi en risc de despoblació podran deduir-se des de 330 fins a 594 euros i les que efectuen aportacions a nous negocis fins a 9.900 euros en la quota íntegra autonòmica.

 

Municipis de l'Agenda Avant 2022: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_6995.pdf

 


Persones Físiques

En aquesta campanya de la renda s'inclou per primera vegada una deducció autonòmica de 330 euros per a les persones contribuents que durant el període impositiu (any 2022) residisquen en alguns dels municipis estipulats com en risc de despoblament.

A més, en funció de les càrregues familiars, l'import que podran deduir-se les persones contribuents a partir del pròxim 6 d'abril, podrà incrementar-se altres 132 euros si les famílies tenen un fill/a, 198 euros si tenen dos fills/as i 264 si es tenen tres o més, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d'una deducció en el tram autonòmic de l'IRPF de fins a 594 euros.

Per a més informació consulteu la pàgina de l'agència tributària:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2022/c17-deducciones-autonomicas-cuota/comunitat-valenciana/residir-habitualmente-municipio-riesgo-despoblamiento.html

 

Persones jurídiques/empreses/negocis

Per a promoure l'activitat econòmica en qualsevol racó de la Comunitat Valenciana s'ha aprovat una altra mesura fiscal que permet a les persones contribuents deduir-se en la quota íntegra autonòmica, i amb un límit de 6.600 euros, el 30% de les quantitats invertides durant l'exercici de subscripció i desemborsament d'accions o participacions en els acords de constitució o ampliació de capital en negocis instal·lats en la Comunitat.

Així, aquest benefici fiscal podrà incrementar-se en un 15% addicional, amb límit de 9.900 euros, quan les persones titulars d'aquests negocis tinguen a més el seu domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

Per a més informació consulteu la pàgina de l'agència tributària:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2022/c17-deducciones-autonomicas-cuota/comunitat-valenciana/inversion-adquisicion-acciones-participaciones-entidades.html