Notícies / Actualitat

LABORA | (Ampliació d'entitats beneficiàries) Subvencions per a la contractació de persones desocupades per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal

👤 Persones beneficiàries: entitats locals relacionades en l'annex de la convocatòria

📥 Límit de sol·licitud: 24/05/2023

📜 Convocatòria:

🔹 Inicial: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/14/pdf/2023_3989.pdf

🔹 Ampliació entitats beneficiàries: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/10/pdf/2023_5019.pdf

📑 Extracte:

🔹 Inicial: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/14/pdf/2023_4000.pdf

🔹 Ampliació entitats beneficiàries: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/10/pdf/2023_5026.pdf