Notícies / Actualitat

LABORA | TERMINI AMPLIAT: Programa Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat -emprenedoria i microempreses- en municipis en situació o risc de despoblament

 

👤 Persones beneficiàries: persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitat de béns en municipis en situació o risc de despoblament o contribuïsquen a l'emprenedoria verda i digital entre 01.01.2023 i 28/02/2023 30.06.2023

💰 Cobertura: 5.000 € per persona beneficiària

📥 Període de sol·licitud: 25/01/2023 a 31/03/2023 30/06/2023

📜 Convocatòria:

🔹 Inici: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_275.pdf

🔹 Ampliació de termini: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/05/pdf/2023_3577.pdf

📑 Extracte:

🔹 Inici: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_279.pdf

🔹 Ampliació de termini: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/05/pdf/2023_3655.pdf