Notícies / Actualitat

🍑🍇🐔🍯 Mesures de suport urgent a persones agricultores i ramaderes dels sectors especialment afectats per la situació generada per la crisi de la invasió d'Ucraïna

🗂️ Sectors: caqui, nispro, fruiters de pinyol (bresquillera, prunera, albercoquer, nectariner i cirerer), raïm de taula, titot i apicultura

👤 Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat amb presentació única o inscripció en el REACV o el REGA durant el 2022, estiguen en disposició de percebre o hagen percebut el pagament per pràctiques beneficioses per al clima o el medi ambient amb una explotació superior a 0,5 hectàrees o de >150 titots

💰 Cobertura: fins un màxim de 15.000 €

📥 Límit de sol·licitud: 02/03/2023

📖 Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/03/pdf/2023_1049.pdf

📜 Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/16/pdf/2023_1556.pdf

📑 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/16/pdf/2023_1557.pdf