Notícies / Actualitat

🏘️ Pla Irta d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura

❓ Objecte: subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït.

👤 Persones beneficiàries: qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que promoga la sostenibilitat i la innovació aplicada en la construcció, reforma o rehabilitació per a projectes i obres, i projectes d'investigació aplicada i desenvolupament de producte.

🗂️ Línies i imports d'ajuda:

1️⃣ Elaboració i redacció de projectes entre 2.000 i 50.000 € (iniciativa pública), 2.000 i 30.000 € (ONGDs o entitats sense ànim de lucre), 2.000 i 10.000 € (iniciativa privada comunitària) o 2.000 i 5.000 € (iniciativa privada d'ús individual).

2️⃣ Execució d'obres: entre 5.000 i 100.000 € (iniciativa pública), 5.000 i 60.000 € (ONGDs o entitats sense ànim de lucre), 5.000 i 40.000 € (iniciativa privada comunitària) o 5.000 i 10.000 € (iniciativa privada d'ús individual).

3️⃣ Investigació aplicada en les àrees d'interés indicades en el punt 1 de la convocatòria: entre 2.000 i 50.000 € (iniciativa pública), 2.000 i 30.000 € (ONGDs o entitats sense ànim de lucre) o 2.000 i 20.000 € (iniciativa privada).

💰 Cobertura:

🔹 Iniciatives públiques: 95% (municipis AVANT i/o <3.000 hab.), 85% (3.000-50.000 hab.), 75% (>50.000 hab.).

🔹 ONGDs o entitats sense ànim de lucre: 70%.

🔹 Iniciativa privada: 60% (amb finalitat educativa, residencial, esportiva, cultural o sanitària amb ús comunitari) o 50% (ús individual).

🔹 Programa 3 (investigació): 100% (iniciatives públiques), 75% (ONGDs o entitats sense ànim de lucre) o 50% (iniciativa privada).

📥 Límit de sol·licitud: 28/04/2023.

📜 Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/09/pdf/2023_1169.pdf

📑 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/09/pdf/2023_1323.pdf