Visualització de contingut web

Què és AVANT

L'Agenda Valenciana Antidespoblament (Agenda AVANT), baix la Direcció General Jose Antonio Redorat Fresquet, té com a objectiu prioritari establir les mesures adequades per a aconseguir un canvi de tendència en la despoblació en aquells territoris on aquest problema social i econòmic té una major incidència en la Comunitat Valenciana.

En aquests moments, un total de 172 municipis es troben en risc de despoblació en la Comunitat Valenciana, la qual cosa representa el 31% del conjunt de municipis del territori valencià.

L'objectiu d'aquesta estratègia és fer un treball coordinat amb les diferents administracions locals, mancomunitats, diputacions i conselleries, per a aconseguir possibles sinergies que contribuïsquen al fet que els municipis amb menys població aconseguisquen revertir la seua situació, a més de millorar la qualitat de vida i benestar dels seus habitants, garantir serveis bàsics i desenvolupar un creixement sostenible.

La Direcció General d'Administració local, a través de l'Agenda AVANT, ha adquirit el ferm compromís de potenciar les polítiques del Consell per a aconseguir que aquests municipis recuperen la seua població, a més de revitalitzar aspectes en àrees com l'economia, empresarial, social, turística, entre altres.

Finalment, a través de l'Agenda AVANT, es pretén articular i ser corretja de transmissió en la consecució d'una major eficàcia i eficiència els recursos públics amb competències en matèria de despoblament per a facilitar que, totes aquelles persones que vulguen viure i fer del poble el seu mitjà de vida, el facen amb dignitat i qualitat de vida.

 

Dades de contacte:

Direcció General d'Administració Local, Servei de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, Plaza Manises, 1.

Telèfon: 96 386 80 84

Email: dgavant@gva.es