REVIU - Programa d'emprenedoria

Vore en gran

La Generalitat Valenciana a través de l'Agenda Valenciana antidespoblament (AVANT) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, van llançar el 24 de setembre de 2020, el programa d'emprenedoria denominat REVIU, perquè persones i famílies s'instal·len en municipis en risc de despoblament.

REVIU és un programa d'emprenedoria que busca assessorar famílies perquè s'instal·len amb projectes de vida als pobles, articuladament amb els ajuntaments i les associacions (que prèviament rebran formació en intermediació cultural).

Basant-se en l'anàlisi realitzada pel personal tècnic de la FVMP i els ajuntaments, s'han centrat en detectar les necessitats i oportunitats de cada territori per a actuar sobre els desequilibris demogràfics i econòmics existents que porten a l'exclusió territorial de les zones rurals.

El seu objectiu principal és dinamitzar l'activitat econòmica en els municipis amb risc de despoblament en la Comunitat Valenciana, perquè es blinden serveis que són importants i que es mantinguen aquells negocis que s'estan perdent per falta de relleu generacional. Que no es tanque cap bar o cap forn, o qualsevol negoci o servei per falta de persones.

Buscant oportunitats en els territoris per a la generació d'ocupació, emprenedoria i especialment relleu generacional

Inicialment va ser un programa pilot per a set municipis com ara: Argelita, Almedíjar, Cinctorres, Torralba del Pinar, Cirat, La Yesa i Matet, que, per les seues característiques, possibilitats de relleu generacional i habitatge, estaven en condicions de ser part inicial d'aquest programa i acollir els projectes de vida de les famílies. En l'actualitat aquest programa s'està duent a terme en tota la Comunitat Valenciana i compta amb 155 municipis adherits. El que es busca és que tots els municipis de la Comunitat Valenciana es beneficien d'aquesta eina, que és abans de res suport tècnic per a atraure persones als territoris que contribuïsquen al repte de la despoblació.

Des d'agost de 2020, quan va començar la socialització del programa, s'han interessat més de tres mil cinc-centes persones i s'han registrat a la data un centenar de candidatures al programa REVIU, s'han seleccionat i prioritzat d'acord amb les necessitats i oportunitats dels municipis al voltant de 200 famílies.

La valoració d'aquest programa està sent bastant favorable, per això, el següent pas és crear una plataforma digital per a difondre les oportunitats i necessitats dels territoris i fomentar una borsa d'habitatges per a llogar, atés que, el major inconvenient que es té a l'hora d'atraure nous habitants és la falta d'habitatge, encara que existeixen moltes, una gran majoria estan deshabitades la major part de l'any i sense possibilitat d'arrendar.

Entre les percepcions i objectius rebuts en el que porta executat el programa  d'emprenedoria "REVIU" per part dels municipis, s'ha valorat positivament la prestació d'assistència tècnica necessària per a posar en marxa les accions d'informació i gestió, en matèria d'habitatge, possibilitats de relleu generacional i/o ocupació per part de personal tècnic de la Federació.

A partir del 2021 està disponible perquè tots els municipis AVANT de la Comunitat Valenciana puguen adherir-se.

La incorporació al programa REVIU no suposa cap despesa per a l'entitat local.

Està disponible en aquesta web una secció amb algunes de les experiències per part d'emprenedors/es que han accedit a aquest programa.

Per a qualsevol pregunta o consulta podeu contactar:

Correu electrònic: reviu@fvmp.org