Visualització de contingut web

Xarxa Punts Nets Avant

FOMENT DE LA XARXA DE PUNTS NETS AVANT

OBJECTIU GENERAL DEL PROGRAMA "PUNTS NETS Avant":

  • Impulsar l'activitat econòmica, mediambiental i turística i promocionar els municipis i les comarques d'interior afectats pel fenomen de la despoblació.
  • Millorar les infraestructures de què disposen aquests municipis, amb la construcción d'un Punt Nets AVANT per atendre les necessitats dels usuaris d'autocaravanes.

 

DESCRIPCIO DEL OBJECTE DE LES AJUDES:

  • Es tracta d'àrees de servei, com les que existeixen en altres països del nostre entorn, que les persones autocaravanistes localitzen a través de les seues aplicacions mòbils. En aquestes àrees de servei, les persones usuàries podrien repostar aigua potable i buidar les aigües grises i les aigües negres.
  • La xarxa de Punts Nets AVANT ha de ser la més homogènia possible. Per això, la direcció general va elaborar en l'any 2020 un projecte bàsic d'execució, que es troba a la disposició dels ajuntaments interessats a comptar amb aquestes àrees de servei.
  • Les ajudes aniran dirigides a finançar despeses relacionades amb l'execució de les obres de realització de Punt Net o Punts Nets AVANT, d'acord amb el projecte bàsic facilitat per la direcció general competent en matèria de despoblament, i es realitzaran en el període corresponent a l'exercici pressupostari de l'any de la convocatòria.
  • Així mateix, seran susceptibles de ser subvencionades les despeses de reparació i millora dels Punts Nets AVANT existents, per a adaptar-los al projecte bàsic facilitat per la direcció general competent en matèria de despoblament

 

REGISTRE

La Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament crearà un registre en el qual s'inscriuràn tots els municipis de l'Agenda AVANT que el sol·liciten, que hagen executat el projecte bàsic.

 

BENEFICIARIS DE LES AJUDES

  • Ajuntaments de l'Agenda Avant adherits a la xarxa Punts Nets i que hagen executat el projecte bàsic.
  • La DG Avant subvenciona les obres i millores.
  • Si algún Ajuntament es queda forà de la subvenció anual tindrà preferencia per a l'any següent

 

NORMATIVA

 

PROCEDIMENT PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ

Convocatòria de les subvencions destinades a la promoció i el foment de la xarxa de Punts Nets AVANT en els municipis en risc de despoblament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.